Електронска адреса.
Ивана З.

Ивана З.

Карпош, Скопје2 години4 години искуство

Воспитно образовна работа со деца со посебни образовни потреби.
Идентификување развојни фази кај детето и поттикнување на потенцијали, Применување на концепт „Учење преку игра“, Планирање и организирање игри, рекреација, забава и други активности со деца, Креирање и имплементирање на ИОП, Познавање нутритивни потреби на деца, Самостојно подготвување оброци за деца, Поттикнување на личниот, когнитивниот и социјалниот развој на детето, Поддршка на самодовербата, индивидуалноста и независноста на детето, Поддршка во социјалната средина и социјалните контакти, Асистенција при терапија и третмани на детето, заедничка посета на лекар или третмани во домашни услови.
Планирање и искористување на време, Вербална и невербална комуникација, Емоцијална и социјална интелигенција, Способност за адаптација, Кооперативност и соработка, Прифаќање на различности поврзани со физички, развојни, бихевиорални и емотивни потреби, Организациски вештини и интуиција за структура на денот вклучувајќи домашни и училишни обврски, како и слободно време на детето, Креативност и ентузијазам во процес на учење и воспитување преку јасни инструкции, повторување, дообјаснување и демонстрирање на одговорности, Самодоверба и смиреност во препознавање на стресни ситуации и понудување адекватно решение, Способност за работа во тим во релација семејство – училиште-институција

Телефонски број: видливо само за членови

FacebookInstagram

0 препорачува
Работа

Време: договорено поединечно (може да започне веднаш)

Дадилка: Може да се преговара

Искуство: 4 години

Чување деца
 • Може да работи во свој дом

 • Може да работи со инвалиди

 • Може да работи со миленичиња

 • Може да оди надвор со деца

 • Може да пазари

 • Може да готви

 • Може да чисти

 • Има возачка дозвола

 • Има автомобил

 • Не пуши

 

Би работел со

 1. Бебиња, 0-1 години

 2. Мали деца, 2-3 години

 3. Предучилишни деца, 4-6 години

 4. Ученици, 7-11 години

 5. Тинејџери, 12-18 години

Образование

Стручно

Институција: Институт за специјална едукација и рехабилитација

Специјалност: Специјален едукатор и рехабилитатор

Јазици: Англиски, Италијански, Македонски, Српски