Email
PasswordForgot?
Ивана З.

Ивана З.

Карпош, Скопје2 y4 y experience

Воспитно образовна работа со деца со посебни образовни потреби.
Идентификување развојни фази кај детето и поттикнување на потенцијали, Применување на концепт „Учење преку игра“, Планирање и организирање игри, рекреација, забава и други активности со деца, Креирање и имплементирање на ИОП, Познавање нутритивни потреби на деца, Самостојно подготвување оброци за деца, Поттикнување на личниот, когнитивниот и социјалниот развој на детето, Поддршка на самодовербата, индивидуалноста и независноста на детето, Поддршка во социјалната средина и социјалните контакти, Асистенција при терапија и третмани на детето, заедничка посета на лекар или третмани во домашни услови.
Планирање и искористување на време, Вербална и невербална комуникација, Емоцијална и социјална интелигенција, Способност за адаптација, Кооперативност и соработка, Прифаќање на различности поврзани со физички, развојни, бихевиорални и емотивни потреби, Организациски вештини и интуиција за структура на денот вклучувајќи домашни и училишни обврски, како и слободно време на детето, Креативност и ентузијазам во процес на учење и воспитување преку јасни инструкции, повторување, дообјаснување и демонстрирање на одговорности, Самодоверба и смиреност во препознавање на стресни ситуации и понудување адекватно решение, Способност за работа во тим во релација семејство – училиште-институција

Phone number: visible only to members

FacebookInstagram

0 recommends
Work

Time: agreed individually (can start immediately)

Au pair: negotiable

Experience: 4 y

Baby sitting
 • Can work in own home

 • Can work with the disabled

 • Can work with pets

 • Can go outside with children

 • Can do shopping

 • Can cook

 • Can do the cleaning

 • Have a driving license

 • Have a car

 • Don't smoke

 

I would work with

 1. Babies, 0-1 years old

 2. Toddlers, 2-3 years old

 3. Preschoolers, 4-6 years old

 4. Gradeschoolers, 7-11 years old

 5. Teens, 12-18 years old

Education

Vocational

Institution: Институт за специјална едукација и рехабилитација

Specialty: Специјален едукатор и рехабилитатор

Languages: English, Italian, Macedonian, Serbian